18 juni 2019

Leerlingenvervoer

Oproep: Wij zijn permanent op zoek naar vrijwilligers voor het leerlingenvervoer!!! U kunt zich aanmelden bij busvervoer@denakker.be .

Individueel vervoer

Leerlingen die binnen een straal van 4km geen school kunnen vinden die de vrije keuze verzekert hebben recht op een vergoeding in de vervoerskosten tot aan de dichtstbijzijnde school, gerelateerd aan NMBS abonnementen. Deze vergoeding wordt door de school aangevraagd en per schooltrimester via de schoolrekeningen aan het gezinshoofd terugbetaald.

Ondersteuning vervoer naar school

VZW OPECO Lommel (ondersteunende VZW van de school) voorziet in bussen en vrijwilligers om de ouders te ondersteunen in het vervoeren van hun kinderen naar onze school. Ouders die hier aanspraak op maken staan de hierboven genoemde subsidies af aan VZW OPECO Lommel als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. In dit geval zal de door de school aangevraagde vergoeding per schooltrimester aan VZW OPECO Lommel worden overgemaakt.

De afgestane vergoeding is helaas niet toereikend om te voorzien in de gemaakte kosten in de ondersteuning van het vervoeren van de kinderen. Indien uw kinderen deelnemen aan de ondersteuning in het leerlingenvervoer, vraagt de VZW een extra bijdrage. Betaling van deze bijdrage geschiedt maandelijks via de schoolrekeningen, welke de school aan VZW OPECO Lommel zal overmaken. De bijdrage wordt bij aanvang van ieder schooljaar door VZW OPECO Lommel vastgesteld.

De bijdrage (ongeacht de afstand tot de school) zijn:

  • Eerste kind :   € 49 per maand
  • Tweede kind: € 33 per maand
  • Derde kind:    € 18 per maand
  • Vierde kind: € 5 per maand
  • Vijfde kind: € 5 per maand

Ook kinderen die soms met de bus meerijden, betalen de maandelijkse bijdrage.

Naast de subsidie voor leerlingenvervoer, vergoeding voor individueel vervoer van de ouders (overheidssubsidie) wordt het leerlingenvervoer mogelijk gemaakt door middel van sponsoring en giften. Om tot een “break even” te komen, proberen we elke bus met reclame te laten sponsoren. In dit kader zijn we steeds opzoek naar nieuwe sponsoren.

U kan het busvervoer ook steunen met een gift op het rekeningnummer BE80 7352 1916 1077 t.n.v VZW OPECO-Lommel [Ondersteuning Protestants Evangelisch Christelijk Onderwijs Lommel]

Carpooling

Ouders kunnen ook gebruik maken van het gezamenlijk vervoer of carpooling systeem dat in andere scholen met de Bijbel met succes van toepassing is.

De ouders dienen dit onderling te organiseren.

Busregels voor kinderen

Busreglement voor ouders