PEDAGOGISCHE EN FACULTATIEVE DAGEN

  • Donderdag 6 oktober 2022: facultatieve verlofdag
  • Vrijdag 7 oktober 2022: pedagogische studiedag
  • Maandag 5 december 2022: pedagogische studiedag
  • Vrijdag 17 maart 2023: facultatieve verlofdag
  • Woensdag 17 mei 2023: pedagogische studiedagOUDERCONTACTEN

  • Donderdag 27 oktober: Walk & talk voor de kleuterschool
  • Donderdag 27 oktober: Bijzonder oudercontact op uitnodiging van de school in het lager
  • Donderdag 15 december: Oudercontact Rapport 1
  • Donderdag 30 maart: Oudercontact Rapport 2
  • Donderdag 29 juni: Oudercontact Rapport 3