Bid voor onze school!

Gebed is het fundament én een belangrijk onderdeel van het werk van de school met de Bijbel.

Voel je vrij om op maandag om 8u40 aan te sluiten bij de bidstonde in de gebedsruimte.

Dankpunten:

 • Dat we een groot en machtig God dienen.
 • Dat we Gods leiding mogen zien en ervaren in kleine en grote dingen.
 • Alle handen, voeten, schouders,… die de Here voorziet om Hem en Zijn school te dienen.
 • We mochten dit schooljaar met een voltallig team van start gaan.
 • De versterking van het team door juf Inge, juf Axelle, juf Laura’tje en juf Karen.
 • De inname van de nieuwbouw en de reeds ontvangen middelen om het te helpen realiseren.

Gebedspunten:

 • Dat de Here zal blijven voorzien in de nodige bouwstenen voor Zijn school ‘Den Akker’, de letterlijke en de figuurlijke stenen.
 • Dat de Heer arbeiders zal blijven voorzien binnen het leerkrachtenteam en het vrijwilligersteam.
 • Voor geestelijke bescherming en een goede gezondheid van het schoolteam en van de kinderen.
 • Voor bescherming van de kinderen en hun chauffeurs onderweg.
 • Dat de liefde van de Heer in de school mag geproefd worden.
 • Dat we in standvastigheid op Hem zullen vertrouwen!

Geef gerust uw persoonlijke gebedspunten door via mail aan: marieke@denakker.be