28 december 2019

Financiële kinderadoptie

Na jarenlange steun aan Trina Mita uit Borneo is zij groot genoeg om voor zichzelf te zorgen.

Daarom kozen we ervoor als school om Amel Talumepa dezelfde kansen te bieden.

Het zendingsgenootschap van Ronny Heyboer (Rivers of Life Ministries Borneo) zorgt in ruil voor de € 40 die wij maandelijks storten, voor voedsel, kleding, opvoeding en onderwijs.