14 augustus 2019

Bouwproject

Breken en bouwen zonder zorgen?

Begin september waren het niet alleen de leerlingen van ‘Den Akker’ die wat zenuwachtig aan het nieuwe schooljaar begonnen. Deze School met de Bijbel in het landelijke Lommel (België) staat voor een grote opgave: de constructie van een nieuw gebouw. Daarom is het ook voor de leerkrachten, de directie en het bestuur best spannend. Toch is de wetenschap dat er bij zo’n project heel wat mis kan gaan, geen reden om bezorgd te zijn, net zo min als het feit dat er nog heel wat geld moet binnenkomen om alle rekeningen te betalen. Het lijkt wel of ze in deze school niet echt verwonderd zijn als er een mirakel gebeurt. Al blijft het allemaal een hele uitdaging.

Het verhaal van deze basisschool begon 25 jaar geleden. Ouders uit verschillende evangelische kerken in de ruime regio rond Lommel voelden de behoefte aan een school met echte aandacht voor het Gods Woord. Een zoektocht naar een geschikt gebouw leverde geen resultaat op. Tijd om het roer om te gooien, besefte ook een van de initiatiefnemers Martin Symons: Ik las in Jeremia de tekst waar staat: koopt u een akker. Het drong tot ons door dat we niet naar een gebouw moesten blijven zoeken, maar naar een stuk grond waar we een school op konden zetten”. Binnen korte tijd werd een perceel gevonden dat niet lang daarvoor nog een akker was geweest. Daarmee was de naam voor de school al snel gevonden. Maar ook het begin van het schooljaar kwam snel dichterbij. Bijna niemand dacht dat het zou lukken, maar als bij wonder waren binnen een maand de lokalen klaar. De tijdsdruk en het beperkte budget lieten alleen een geprefabriceerde constructie toe, maar ook al waren deze ‘containerklassen’, zoals ze vaak smalend beschreven worden, geen luxe, ze voldeden prima. Bovendien was iedereen er van overtuigd dat er binnen enkele jaren iets beters zou komen. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Na jaren wachten werden nu alle vergunningen verleend voor de bouw van de nieuwe school. Wat het meest opvallende is aan het ontwerp? Je zou kunnen denken aan het feit dat er weinig muren zijn zodat leerkrachten kunnen samenwerken en de leerlingen niet te veel in ‘vakjes’ opgedeeld worden. Maar vooral de gebedsruimte is een unicum. Onze school moet een ontmoetingsruimte met God hebben. Gebed is het fundament van onze school en een belangrijk onderdeel van het werk van de school met de Bijbel, want…

Nog een paar maanden en het bouwen gaat beginnen. Het zal niet gemakkelijk zijn om op hetzelfde terrein les te geven én te bouwen. De speelplaats wordt in die periode gehalveerd en het lawaai zal de lessen storen. Voor veel praktische zaken moet een oplossing gevonden worden, maar het personeel wil niet bezorgd zijn. Directrice Jelle citeert Corrie ten Boom: In Gods Woord staat: Maakt u niet bezorgt over de dag van morgen. Doet u dat toch, dan bent u ongehoorzaam en dat is zonde”. Het bouwen van de nieuwe school en het afbreken van de tijdelijke klassen betekent dat een droom uitkomt. Toch kan het werk af en toe ook een nachtmerrie zijn. Maar, daar willen we niet van wakker liggen. En zo gaat de school een tijd van breken en bouwen zonder zorgen tegemoet.