Welkom in onze school

Ga naar Ouders

Ouders

Het is geen kunst ouder te worden, het is een kunst ervan te genieten!

Ga naar School

School

Onze grootste wens voor onze kinderen is dat Christus meer en meer in hun mag wonen, en dat ze geworteld zullen zijn in Gods liefde om daarop hun leven te bouwen! Efez. 3:17

Ga naar Kinderen

Kinderen

Mooie momenten die moet je koesteren en van top tot teen bekijken, om ze vervolgens te bewaren bij je meest waardevolle bezit.

“Wij zullen Zijn onderricht niet verbergen voor kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.”
Psalm 78:4

Schoolteam

Ons team zet zich elke dag in voor de kinderen

Meester Gerben

1ste kleuterklas

Juf Sophie

2de kleuterklas

Juf Carolien

3de kleuterklas

Juf Monique

1ste leerjaar

Juf Ellen

2de leerjaar

Juf Sara

3de leerjaar

Juf Ingrid

4de leerjaar

Juf Berdienke

5de leerjaar

Juf Andrea

6de leerjaar

Meester Michaël

Kleuterturnen
Bijzondere leermeester LO

Jelle Ketelbuters

Directie

Asarela D’Arpino

Secretariaat

Juf Annelies

Zorgcoördinator

Juf Edwinne

Kinderverzorgster