Blog

Algemene Vergadering

Er is een Algemene Vergadering gepland op 19/5/2017 vanaf 20u in de school.

Iederéén welkom. ALs je lid wil worden wel even het bestuur op de hoogte brengen.

bestuur@denakker.be

Op zoek naar voor vrijwilliger Buitenschoolse opvang!

VZW OPECO Lommel
Sint-Janstraat 16A – 3920 LOMMEL – www.schoolmetdebijbel.com
Telefoon: 011 34 60 21
bestuur@denakker.be

VZW OPECO (school met de Bijbel Den Akker Lommel) zoekt één of meerdere begeleid(st) er s buitenschoolse kinderopvang (M/V).

Een begeleid( st)er staat in voor :
• het opvangen van schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar
• het uitwerken van aangepaste activiteiten
• het opvolgen van de dagelijkse oudercontacten

Gezocht profiel
Een begeleid(st)er :
• heeft een persoonlijke relatie met de Heer Jezus
• kan in teamverband werken
• heeft een hart voor kinderen
• kan werken in een flexibel uurrooster elke dag van 15.30 en 18.00 uur op ma, di, do, vr. vanaf 15.25 tot 18.00 uur en op woensdag van 12.30 tot 15.00 uur. Ook als u dit slechts deels kunt of wenst in te vullen, kan u zich kandidaat stellen.
• wil dit op vrijwillige basis doen .

Een begeleid(sr)er :
• min.18 jaar
* Heeft als mogelijk diploma :
* Een attest “ begeleid(st)er buitenschoolse opvang” erkend door Kind & Gezin
* Derde graad TSO “ Bijzondere jeugdzorg “
* Specialisatiejaar BSO “ Kinderverzorging “
* Certificaat Kinderzorg BSP3 van hoger secundair onderwijs voor sociale promotie
* HOKT kleuterleid(st)er , opvoeder
• Kan een recent (minder dan 1 jaar) bewijs van goed zeden en gedrag afleveren model B
• Kan een recent attest van goed gezondheid afleveren
• Een getuigschrift van levensreddend handelen (EHBO) is vereist en een pluspunt.

Jobgerelateerde competenties:
• Werken met kinderen van 2,5 tot 12 jaar
• Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
• toezien op het maken van huiswerk van een schoolgaand kind
• opvolggegevens van de betrokkene registreren en informatie met het team, familie, administratieve diensten …
• Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega’s.

Persoonsgebonden competenties:
• samenwerken
• sociaal vaardig zijn
• flexibel zijn

Aanbod en voordelen
• Buitenschoolse opvang op de lesdagen van schooljaar 2017 – 2018
• Verloning in samenspraak met de organisator

Plaats tewerkstelling
GVB School met de Bijbel Den Akker
Sint-Janstraat 16 a
3920 Lommel

Waar en hoe solliciteren?

E-mail t.a.v directie@denakker.be of bestuur@denakker.be

Telefonisch contact tijdens de schooluren op nummer 011/34.60.21 of 011/73.32.42

Namens het bestuur
Arlette BUNKENS